FRAVOL

חברת FRAVOL האיטלקית הוקמה לפני עשרות רבות של שנים ע"י האחים VOLPATO ומנוהלת היום ע"י בן הדור השני ANDREA VOLPATO, שגדל הלכה למעשה בתוך המפעל.

החברה מייצרת אך ורק מכונות להדבקת קנטים, בספציפיקציות שאינן מתפשרות אפילו כדי להתחרות ביצרנים אחרים אשר נוהגים כך.

קישור לאתר FRAVOL

פרטים טכניים

*** פרטים נוספים

תמונות